2. LÝ DO NÊN HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Ngày đăng: 05/05/2015  Lượt xem: 2799
        Là một trường Đại học đa ngành đa nghề hoạt động với phương châm ”Đào tạo gắn liền với thực tiễn”, nhằm đổi mới mạnh mẽ phương pháp đào tạo, Trường Đại học Đại Nam có truyền thống đào tạo trong lĩnh vực kinh tế với các ngành: Tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh... Đó là một cơ sở quan trọng để Đại học Đại Nam triển khai chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế theo hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn kinh doanh.

Sinh viên Đại học Đại Nam ngành Luật kinh tế sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cũng như thái độ học tập và làm việc phù hợp với chuyên ngành. Cụ thể, nhà trường đào tạo sinh viên ngành Luật kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; Có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh tế, bước đầu có định hướng chuyên sâu và kỹ năng nghiên cứu thực hành.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có thể nghiên cứu, giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

        Kiến thức chung
-   Nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực: Chính trị, giáo dục, môi trường, kinh tế, an ninh, quốc phòng;
-   Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách toàn diện của con người mới xã hội chủ nghĩa;
-   Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
-   Có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thuần thục.
       
         Kiến thức chuyên ngành
Có kiến thức nền tảng trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế- xã hội và kiến thức chuyên ngành Luật kinh tế như: pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã, pháp luật về đầu tư, pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về đất đai, pháp luật về tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại, pháp luật về phá sản, pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại...
Ngoài những kiến thức học thuật sâu rộng nhà trường còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm hết sức cần thiết sau khi ra trường. Sinh viên chuyên ngành luật kinh tế sẽ có được kỹ năng giải quyết các tình huống cụ thể thuộc chuyên ngành luật kinh tế: (1) Độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh; (2) Giải thích, phân tích, áp dụng các quy định luật kinh tế vào thực tiễn kinh doanh, thương mại; (3) Thành lập, giải thể, phá sản tổ chức kinh tế; (4) Soạn thảo văn thảo, hợp đồng kinh doanh- thương mại; (5) Giao tiếp, đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh, thương mại; (6) Tư vấn pháp luật; (7) Làm việc và quản lý nhóm; (8) Tham gia, nghiên cứu, giảng dạy; (9) Có trình độ tiếng Anh tương đương 450 điểm TOEIC.
          Thái độ:
- Trên cơ sở nhận thức và kiến thức trên sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành luật kinh tế có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp của các chủ thể kinh doanh; lợi ích của nhà nước; đồng thời đảm bảo lợi ích cho toàn xã hội, bảo vệ người lao động, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng;
-   Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
-   Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
-   Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Tất cả những điều trên chính là sự chuẩn bị chu đáo để các Cử nhân Luật tương lai có thể vận dụng chính xác, nhuần nhuyễn, linh hoạt các quy định pháp luật cũng như thủ tục tố tụng và giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về dịch vụ pháp lý ngày càng đa dạng của các doanh nghiệp, tổ chức.
 
Hủy Gửi thông tin
Gửi bình luận:
 
Nhập lại Gửi thông tin
Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn. Các thông tin bắt buộc được đánh dấu *
Ngân hàng CPTM Việt Nam Thịnh Vượng
NH Nông nghiệp
Vietcombank
Hòa Phát
CMC
BIDV
Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hà Nội
Đài Truyền Hình Việt Nam
Đại học đại nam

Trụ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6260 29 29 ; 35577799 - Fax: (024) 35578759
Hotline : 0961 595 599  -  0931 595 599
Email: tuyensinh@dainam.edu.vn
Website: tuyensinh.dainam.edu.vn - dainam.edu.vn

Mạng xã hội liên kết
Facebook
Pinterest
Twitter
Google
Youtube